Saint Arsenius

Gyumri

Gyumri

How you doin’? 😉🗽

Gyumri

The Our Lady of Seven Wounds church in Gyumri, Armenia.……