Սեպտեմբեր 28-29 Մայր Տաճարի օծում և մյուռոնօրհնություն   ©armenian_culture1

  BLOGGIN.am-ը հարթակ է, որը ներկայացնում է հոդվածներ, լուսանկարներ, տեսանյութեր, մեջբերումներ և այլն Հայաստանի, հայերի և հայկական մշակույթի մասին։