Տէ՛ր, իմ օգնականն ես, իմ փառքը եւ գլուխս բարձր պահողը: 5 Իմ ձայնով ես Տիրոջը դիմեցի, եւ նա լսեց ինձ իր սուրբ լերան վրայից:

Տաթևի Վանք

©armenian_culture1

 


 

BLOGGIN.am is the ultimate platform that features Articles, Photos, Videos, Quotes, etc. from Armenia & Armenians!