Երանելի է այն մարդը,
որն ամբարիշտների խորհրդով չի շարժւում,
մեղաւորների ճանապարհին ոտք չի դնում
եւ յանցագործների հետ համախոհ չի լինում,
այլ հաճոյք է ստանում Տիրոջ օրէնքներից
եւ գիշեր-ցերեկ խորհում է Նրա պատուիրանների մասին:

Վանա Լիճ

©armenian_culture1

 


 

BLOGGIN.am is the ultimate platform that features Articles, Photos, Videos, Quotes, etc. from Armenia & Armenians!