ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ մարզ . գ . ՄԱՔԵՆԻՍ ՄԱՔԵՆՅԱՑ վանքը

 

ՄԱՔԵՆԻՍ ՄԱՔԵՆՅԱՑ

©armenian_culture1