Զանգեր ղողանջեք,
Սրբազան քաջերին կանչեք
Այս արդար մարտին:

Sardarapat Memorial

© dertravelmann